Copyright & Disclaimer


COPYRIGHT

© Copyright 1994-2016 Anthony Westen en Surprise Productions – Alle rechten voorbehouden

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van SURPRISE PRODUCTIONS en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.


DISCLAIMER

Surprise Productions streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Ontwikkelingen op de wereldmarkt, voor grondstoffenprijzen en veranderende inzichten m.b.t. de vormgeving en fabricage van de op deze website getoonde producten en creaties kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.
De getoonde creaties zijn voorbeelden van handwerk - kleuren van materiaal worden individueel bepaald en kunnen afwijken van het getoonde op deze site - prijs- en modelwijzigingen worden altijd voorbehouden.

Aan de inhoud van deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Surprise Productions is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website of informatie op websites waarvan links worden aangegeven op de website Surprise Productions.
Surprise Productions mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Surprise Productions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.